ЕКСПРЕС, ЕКСПРЕС

 

EXSPRESS, EXSPRESS

 

GONE WITH THE TRAIN

 

1996

 

76’, 35 mm

 

colour/кольоровий

 

Slovenia/Словенія

 

director/режисер

Igor Sterk

Ігор Штерк

script/сценарій

Matjaz Pograjc, Igor Sterk

Матяш Пограйц, Ігор Штерк

camera/оператор

Valentin Perko

Валєнтін Перко

editing/монтаж

Stanko Kostanjevec

Станко Костаньєвєц

music/музика

Mitja Vrhovnik-Smrekar

Мітя Врговнік-Смрекар

 

cast:

Gregor Bakovic, Barbara Cerar, Lojze Rozman, Andrej Rozman-Roza, Peter Musevski, Marko Mandic

в ролях:

Грегор Баковіч, Барбара Черар, Лойзе Розман, Андрей Розман-Роза, Петер Мусєвскі, Марко Мандіч

production company/компані-виробник

A. A. C Production

 

co-production company/компанія-співвиробник

TV Slovenia

 

world sales/права на світовому ринку

A. A. C Production

 

address/адреса

Ave. Ziherlove 4, 1000 Ljubljana, Slovenia

tel/тел.:

386-61/159-2000

fax/факс:

386-61/159-2000

 

Following the death of his father, the film’s hero jumps a train and heads down the road of no return. Not certain where he really wants to go, he buys tickets from one stop to another. he meets a variety of passengers, including a girl with whom he becomes close in an unusual way. But she gets off at her destination and goes her own way. The film continues with the adventures and accidents of the two main characters, both of them fatally marked by the train. Reminiscent of Jacques Tati.

Після смерті свого батька герой фільму сідає на потяг і вирушає в дорогу без вороття. Не знаючи напевно, куди він хоче їхати, юнак купує квитки до кожної наступної зупинки. Серед пасажирів він зустрічає дівчину, з якою зближується. Та вона сходить на черговій станції... Фільм простежує пригоди, пережиті героями - всі вони фатально пов’язані з потягом. Ремінісценція на тему творів Жака Таті.

 

lgor Sterk (1968) is a graduate of Film Direction at the Academy of Theater, Radio, Film and Television in Ljubljana. His short film POSTCARDS was awarded for best screenplay at the Yugoslav Festival of Short and Documentary Films in Belgrade. EXPRESS-EXPRESS is his first full-length film.

Ігор Штерк (1968) - випускник режисерського факультету Академії театру, радіо, кіно та телебачення Любляни. Його короткометражний фільм ЛИСТІВКИ був нагороджений за кращий сценарій на Югославському фестивалі короткометражних та документальних фільмів у Бєлграді. Експрес, експрес - його перший повнометражний фільм.

 

Back to MOLODIST-97 Film Index

 
MOLODIST Web Site is produced by Sergey Datsuk (Ukraine) & Dmitriy Krakovich (USA)
Designed, hosted & promoted by Dmitriy Krakovich's Media